Premium Pet NS Patrijarha Pavla

Radno vreme:

09:00 - 21:00h

Kontakt:

Bulevar Patrijarha Pavla br.14J, 21000 Novi Sad 


premiumpetnspatrijarhapavla@premiumpet.rs 

+381 62 220407